Search form

1 โครินธ์ 8:9

9แต่​หละวัง​หื้อ​ดี ห้าม​หื้อ​สิทธิ์​ของ​หมู่​ต้าน​ตี้​จะ​กิ๋น​กาว่า​บ่กิ๋น เยียะ​หื้อ​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตี้​ยัง​บ่เข้มแข็ง​เตื้อ​ต้อง​หลง​ไป​เน่อ