Search form

1 โครินธ์ 9:13

13ต้าน​ฮู้​แล้ว​บ่ใจ้​กา​ว่า หมู่​ตี้​เยียะ​ก๋าน​ใน​พระวิหาร​ก็​ได้​กิ๋น​ของกิ๋น​จาก​พระวิหาร กับ​คน​ตี้​ฮับใจ๊​ตี้​แต้น​ปู่จา​ก็​ได้ฮับ​ส่วน​แบ่ง​จาก​เครื่อง​ปู่จา​บน​แต้น​นั้น​ตวย