Search form

1 โครินธ์ 9:16

16แม้แต่​เมื่อ​ข้าพเจ้า​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​ก็​บ่ได้​อวด​ใน​เรื่อง​นี้ ย้อน​ว่า​เป๋น​หน้าตี้​ของ​ข้าพเจ้า​ตี้​จะ​ต้อง​บอก ถ้า​บ่บอก ความ​ฉิบหาย​ก็​จะ​เกิด​กับ​ข้าพเจ้า