Search form

1 โครินธ์ 9:17

17ถ้า​ข้าพเจ้า​เต๋มใจ๋​ตี้​จะ​บอก​ข่าวดี ข้าพเจ้า​ก็​จะ​ได้ฮับ​รางวัล แต่​ถ้า​บ่เต๋มใจ๋ ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ​ไป​ต๋าม​หน้าตี้​ตี้​ได้ฮับ​มอบหมาย​หื้อ​เต้าอั้น