Search form

1 โครินธ์ 9:18

18แล้ว​ข้าพเจ้า​จะ​ได้ฮับ​รางวัล​อะหยัง รางวัล​นี้​ก็​คือ ความ​ภูมิใจ๋​ตี้​ข้าพเจ้า​ได้ฮับ​มอบหมาย​หื้อ​บอก​ข่าวดี​โดย​บ่ได้​กึ๊ด​ก้าจ้าง เปื้อ​จะ​ได้​บ่ต้อง​ใจ๊​สิทธิ์​จาก​ก๋าน​บอก​ข่าวดี​นั้น