Search form

1 โครินธ์ 9:21

21ก็​อย่าง​เดียว​กั๋น เมื่อ​อยู่​กับ​หมู่​คน​ต่างจ้าด ข้าพเจ้า​ก็​อยู่​เหมือน​คน​ต่างจ้าด​ตี้​บ่ถือ​บท​บัญญัติ​ของ​จาว​ยิว เปื้อ​จะ​ได้​หมู่​เขา​มา (​บ่ใจ้​ว่า​ข้าพเจ้า​บ่เยียะ​ต๋าม​บท​บัญญัติ​ของ​พระเจ้า แต่​แต๊ๆ แล้ว​ข้าพเจ้า​อยู่​ใต้​บท​บัญญัติ​ของ​พระเยซู​คริสต์​แตน​)