Search form

1 โครินธ์ 9:22

22เมื่อ​อยู่​กับ​หมู่​ตี้​บ่เข้มแข็ง​ใน​ความ​เจื้อ ข้าพเจ้า​ก็​เยียะ​เหมือน​หมู่​เขา เปื้อ​หื้อ​ได้​หมู่​เขา​มา ข้าพเจ้า​ยอม​ตี้​จะ​เยียะ​เหมือน​คน​กู้​แบบ เปื้อ​ว่า​ข้าพเจ้า​จะ​ได้​จ้วย​บาง​คน​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​พ่อง