Search form

1 โครินธ์ 9:25

25นัก​กีฬา​กู้​คน​ก็​ต้อง​เอา​แต๊​เอา​ว่า​ใน​ก๋าน​เฝิ็ก​ซ้อม​หื้อ​นักๆ เปื้อ​จะ​ได้​รางวัล​เป๋น​มงกุฎ​ดอก​หญ้า​ตี้​เหี่ยวแห้ง​ได้ แต่​เฮา​เยียะ​เปื้อ​มงกุฎ​ตี้​บ่มี​วัน​เหี่ยวแห้ง​เลย