Search form

1 โครินธ์ 9:5

5เฮา​มี​สิทธิ์​ตี้​จะ​ปา​เมีย​ตี้​เป๋น​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ไป​หั้น​ไป​นี่​ตวย เหมือน​อย่าง​อัครทูต​คน​อื่นๆ ตึง​น้องๆ ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​อย่าง​เปโตร​บ่ใจ้​กา