Search form

1 โครินธ์ 9:7

7มี​ทหาร​ตี้​ไหน​พ่อง​จ่าย​ก้าจ้าง​หื้อ​ตั๋ว​เก่า มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เยียะ​สวน​องุ่น​แล้ว​บ่กิ๋น​องุ่น​ใน​สวน​ของ​ตั๋ว กับ​มี​ใผ​พ่อง​ตี้​เลี้ยง​ฝูง​แกะ​แล้ว​บ่กิ๋น​นม​แกะ​ตี้​ตั๋ว​เลี้ยง