Search form

1 โครินธ์ 9:8

8ตี้​ข้าพเจ้า​อู้​จาอี้​ก็​มี​หื้อ​หัน​ใน​จีวิต​ประจ๋ำ​วัน​ของ​แต่​ละ​คน บท​บัญญัติ​ก็​มี​เขียน​เถิง​เรื่อง​จาอี้​ไว้​บ่ใจ้​กา