Search form

1 โครินธ์ 9:9

9ย้อน​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส​มี​เขียน​ไว้​ว่า “บ่ดี​เอา​ตะกร้อ​คอบ​ปาก​งัว​ตี้​ก่ำลัง​นวด​ข้าว​อยู่” หมายความ​ว่า​พระเจ้า​เป๋น​ห่วง​งัว​กา