Search form

1 โครินธ์ int

ผู้​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​คือ​เปาโล ได้​เขียน​ขึ้น​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 55 เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ไป​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์ ต้าน​เขียน​ต๋อน​ตี้​ยัง​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส หมู่​ผู้เจื้อ​ใน​เมือง​โครินธ์​ส่วน​ใหญ่​เป๋น​คน​ต่างจ้าด ตี้​ได้ฮับ​เจื้อ​โดย​ได้​ฟัง​กำ​เตสนา​ของ​เปาโล (​กิจก๋าน 18:1-18​) แต่​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​เมือง​โครินธ์​นั้น​ยัง​มี​อิทธิพล​ต่อ​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ผู้เจื้อ​อยู่ จึง​เยียะ​หื้อ​มี​ปั๋ญหา​เกิด​ขึ้น​ภาย​ใน​คริสตจักร​เมือง​โครินธ์ ย้อน​ว่า​มี​หมู่​ผู้เจื้อ​ยัง​ใจ๊​จีวิต​ต๋าม​ฮีต​เก่า​ฮอย​เดิม​ของ​เมือง​โครินธ์​อยู่ เปาโล​จึง​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เปื้อ​จะ​อู้​เถิง​ก๋าน​แก้ไข​ปั๋ญหา​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​คริสตจักร​หั้น

เปาโล​สอน​ว่า​แผ่นดิน​ของ​พระคริสต์​ได้​มา​เถิง​โลก​นี้​แล้ว แต่​ยัง​บ่สมบูรณ์​แบบ​เตื้อ แต่​จะ​สมบูรณ์​แบบ​ใน​ยุค​สุดต๊าย​เมื่อ​พระคริสต์​จะ​ปิ๊ก​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง เปื้อ​จะ​ปกครอง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ผู้เจื้อ​กู้​คน​จะ​ได้​ฮับ​ตั๋ว​ใหม่ ความ​ต๋าย​จะ​ถูก​ทำลาย

เปาโล​ได้​เขียน​บอก​แหม​ว่า หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​เผียบ​เหมือน​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์ ตี้​แต่​ละ​คน​ก็​เป๋น​ส่วน​นึ่ง​ใน​ตั๋ว​นี้ โดย​มี​พระคริสต์​เป๋น​หัว ผู้เจื้อ​ก็​เป๋น​เหมือน​พระวิหาร​ของ​พระเจ้า​ได้​โดย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เขา ย้อน​จาอั้น​ผู้เจื้อ​ต้อง​ใจ๊​จีวิต​อย่าง​บริสุทธิ์​เซิ่ง​เป๋น​ก๋าน​หื้อ​เกียรติ​พระเจ้า เปาโล​เขียน​เกี่ยว​กับ​ระเบียบ​ใน​ก๋าน​นมัสก๋าน​พระเจ้า กับ​อู้​เถิง​ของ​ประทาน​ฝ่าย​วิญญาณ​ตี้​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มอบ​หื้อ​กับ​ผู้เจื้อ สิ่ง​ตี้​สำคัญ​ตี้​สุด​คือ ของ​ประทาน​นี้​ควร​จะ​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​ของ​พระคริสต์​เติบโต​ขึ้น บ่ใจ้​แตก​แยก​กั๋น