Search form

1 ยอห์น 1:2

2เมื่อ​จีวิต​ของ​ผู้​นั้น​มา​ป๋ากฏ หมู่​เฮา​ก็​ได้​หัน กับ​เป๋น​พยาน​บอก​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​เถิง​ผู้​ตี้​เป๋น​จีวิต​นิรันดร์ เซิ่ง​เกย​อยู่​กับ​พระบิดา​และ​ได้​มา​ป๋ากฏ​หื้อ​หมู่​เฮา​หัน