Search form

1 ยอห์น 1:3

3หมู่​เฮา​ก็​บอก​สิ่ง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้​หัน​กับ​ได้ยิน​นั้น​หื้อ​หมู่​ต้าน​ฟัง​ตวย เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้​มี​สามัคคีธรรม​กับ​หมู่​เฮา สามัคคีธรรม​นี้​คือ​ก๋าน​สามัคคีธรรม​ตี้​หมู่​เฮา​มี​กับ​พระบิดา​ตึง​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์​ตวย