Search form

1 ยอห์น 1:5

พระเจ้า​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง

5นี่​คือ​เรื่อง​ตี้​หมู่​เฮา​ได้ยิน​จาก​พระเยซู​คริสต์ กับ​บอก​หมู่​ต้าน​หื้อ​ฮู้ คือ​พระเจ้า​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง ตึง​บ่มี​ความ​มืด​ใน​พระองค์​เลย