Search form

1 ยอห์น 2

พระเยซู​เป๋น​ผู้​จ้วย​ของ​เฮา

1ต้าน​ตังหลาย​ตี้​เผียบ​เหมือน​ลูก​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​เขียน​เรื่อง​หมู่​นี้​มา​เถิง​ต้าน เปื้อ​ว่า​หมู่​ต้าน​จะ​บ่เยียะ​บาป แต่​ถ้า​ใผ​เยียะ​บาป เฮา​ก็​มี​ผู้จ้วย​อ้อนวอน​พระบิดา​แตน​เฮา คือ​พระเยซู​คริสต์​ผู้​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม 2พระองค์​เป๋น​เครื่อง​ปู่จา​ฮับ​เอา​ความ​บาป​ของ​เฮา​ไป พระองค์​บ่ได้​ฮับ​เอา​ความ​บาป​ของ​หมู่​เฮา​เต้าอั้น แต่​ฮับ​เอา​ของ​คน​ตึง​โลก​ไป​ตวย

3ถ้า​เฮา​ฮักษา​กำสั่ง​ของ​พระเจ้า เฮา​ก็​จะ​มั่นใจ๋​ได้​ว่า เฮา​ฮู้จัก​พระองค์​แต๊ๆ 4คน​ตี้​อู้​ว่า​เฮา​ฮู้จัก​พระเจ้า แต่​บ่ได้​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระองค์ ก็​เป๋น​คน​ขี้​จุ เขา​บ่ได้​ฮู้จัก​ความ​จริง 5แต่​คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น ความ​ฮัก​ของ​พระองค์​ก็​สมบูรณ์​ใน​คน​นั้น​อย่าง​แต๊​จริง สิ่ง​นี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​แน่ใจ๋​ว่า​เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ 6คน​ตี้​อู้​ว่า​ตั๋ว​เก่า​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์ ก็​ต้อง​ใจ๊​จีวิต​เหมือน​กับ​พระเยซู​ตวย

กำสั่ง​หื้อ​เฮา​ฮัก​คน​อื่น

7ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​บ่ได้​เขียน​กำ​สั่ง​ใหม่​ขึ้น​เน่อ แต่​เขียน​กำ​สั่ง​เก่า​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​มี​อยู่​แล้ว​ตั้งแต่​เก๊า​เหง้า กำ​สั่ง​เก่า​อัน​นั้น​ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้ยิน​มา​แล้ว 8กำ​สั่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​หื้อ​ต้าน​นั้น ก็​ยัง​นับ​ว่า​ใหม่​อยู่ ต้าน​จะ​หัน​ความ​จริง​ของ​กำสั่ง​ใหม่​นี้​ได้​ใน​พระคริสต์ กับ​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ความ​มืด​ก่ำลัง​ผ่าน​ป๊น​ไป ความ​เป่งแจ้ง​อัน​แต๊​จริง​ก็​ได้​ส่อง​เข้า​มา​แล้ว

9ถ้า​ใผ​คน​ใด​อู้​ว่า​เขา​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง แต่​ยัง​จัง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​อยู่ คน​นั้น​ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​มืด 10คน​ตี้​ฮัก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​เขา​ก็​อยู่​ใน​ความ​เป่งแจ้ง เขา​จะ​บ่มี​อะหยัง​เลย​ตี้​จะ​เป๋น​เหตุ​หื้อ​เขา​เยียะ​บาป 11แต่​คน​ตี้​ยัง​จัง​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​ก็​ยัง​อยู่​ใน​ความ​มืด เขา​เผียบ​เหมือน​ก่ำลัง​เตียว​อยู่​ใน​ความ​มืด เขา​บ่ฮู้​ว่า​ก่ำลัง​เตียว​ไป​ตี้​ไหน ย้อน​ความ​มืด​เยียะ​หื้อ​ต๋า​ของ​เขา​บอด​ไป​เหีย​แล้ว

12ลูกๆ เหย ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​จดหมาย​นี้​มา​เถิง​หมู่​ต้าน ก็​ย้อน​พระเจ้า​ได้​ยกโต้ษ​บาป​ของ​หมู่​ต้าน​แล้ว ย้อน​หัน​แก่​พระเยซู​คริสต์

13คน​ตี้​เป๋น​ป้ออุ๊ย​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้จัก​พระองค์​ผู้​เป๋น​อยู่​ตั้งแต่​เก๊าหัวที​แล้ว คน​เป๋น​คน​หนุ่ม​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​ชัย​เหนือ​มาร​แล้ว

14คน​ตี้​เป๋น​ลูก​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้จัก​พระบิดา คน​ตี้​เป๋น​ป้ออุ๊ย​ตังหลาย​ข้าพเจ้า​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้จัก​พระองค์​ผู้​เป๋น​อยู่​ตั้งแต่​เก๊าหัวที​แล้ว คน​ตี้​เป๋น​คน​หนุ่ม​ตังหลาย ข้าพเจ้า​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน ย้อน​หมู่​ต้าน​มี​แฮง​มี​ก๋ำลัง​นัก กับ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ใจ๋​ต้าน​ตังหลาย กับ​หมู่​ต้าน​มี​ชัย​เหนือ​มาร​แล้ว

15ห้าม​ฮัก​โลก​ตึง​สิ่ง​ของ​ใน​โลก​นี้​เน่อ ถ้า​คน​ใด​ฮัก​โลก​นี้ คน​นั้น​ก็​บ่ฮัก​พระบิดา 16ย้อน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ใน​โลก​นี้ คือ​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​เนื้อหนัง กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​ต๋า กับ​ก๋าน​อวด​ตั๋ว​ว่า​มี​ทรัพย์​สมบัติ​นัก สิ่ง​หมู่​นี้​บ่ได้​มา​จาก​พระบิดา แต่​มา​จาก​โลก​นี้ 17โลก​นี้​ตึง​กิเลส​ตั๋ณหา​ของ​โลก​ก่ำลัง​สิ้นสุด​ไป แต่​คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ความ​ต้องก๋าน​ของ​พระเจ้า​จะ​มี​จีวิต​อยู่​ตลอด​ไป

บ่ดี​ติดต๋าม​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์

18ลูกๆ เหย ต๋อน​นี้​เป๋น​ยุค​สุดต๊าย​แล้ว ต๋าม​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้ยิน​ว่า​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์​ก่ำลัง​จะ​มา บ่าเดี่ยว​นี้​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์​ก็​ได้​มา​กั๋น​นัก​แล้ว ย้อนจาอั้น​เฮา​จึง​ฮู้​ว่า​ต๋อน​นี้​เป๋น​ยุค​สุดต๊าย 19ศัตรู๋​หมู่​นี้​เป๋น​หมู่​ตี้​ได้​ละ​หมู่​เฮา​ไป แต่​หมู่​เขา​บ่ได้​เป๋น​คน​ของ​หมู่​เฮา​แต๊ๆ ถ้า​เป๋น​ก็​จะ​ต้อง​อยู่​ตวย​เฮา​ต่อไป แต่​หมู่​เขา​ละ​หมู่​เฮา​ไป​แล้ว แสดง​ว่า​บ่มี​ใผ​สัก​คน​ใน​หมู่​เขา​ตี้​เป๋น​คน​ของ​หมู่​เฮา​แต๊ๆ

20แต่​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ก๋าน​เจิม​จาก​พระองค์​ผู้​บริสุทธิ์​นั้น จาอั้น​หมู่​ต้าน​จึง​ฮู้​ความ​จริง 21ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​เถิง​หมู่​ต้าน บ่ใจ้​ว่า​ย้อน​หมู่​ต้าน​บ่ฮู้​ความ​จริง​นี้ แต่​ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ฮู้​แล้ว กับ​ยัง​ฮู้​แหม​ว่า​กำจุกำล่าย​บ่ได้​ออก​มา​จาก​ความ​จริง

22ใผ​เป๋น​คน​ขี้​จุ ก็​คือ​คน​ตี้​อู้​ว่า​พระเยซู​บ่ใจ้​พระคริสต์ คน​นั้น​ละ​เป๋น​ศัตรู๋​ของ​พระคริสต์ เขา​บ่ยอมฮับ​พระบิดา​ตึง​พระบุตร​ตวย 23คน​ใด​ตี้​บ่ยอมฮับ​พระบุตร คน​นั้น​ก็​บ่มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระบิดา คน​ใด​ตี้​ยอมฮับ​พระบุตร​คน​นั้น​ก็​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระบิดา​ตวย

24ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เก็บ​ฮักษา​กำ​สั่ง​สอน​ตี้​ต้าน​ได้ยิน​มา​ตั้งแต่​เก๊า ย้อน​ว่า​ถ้า​ต้าน​ฮักษา​กำ​สั่ง​สอน​นี้​ไว้ ต้าน​ก็​จะ​ติดสนิท​กับ​พระบุตร​ตึง​พระบิดา​ตลอด​ไป 25อัน​นี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​พระเยซู​ได้​สัญญา​ไว้​กับ​หมู่​เฮา คือ​หื้อ​เฮา​มี​จีวิต​นิรันดร์

26ข้อความ​ตึงหมด​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​มา​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​นี้ เป๋น​เรื่อง​เกี่ยวกับ​คน​หมู่​นั้น​ตี้​ฮิ​มา​จุล่าย​ต้าน​ตังหลาย 27ส่วน​ต้าน​ตังหลาย​ได้​ฮับ​ก๋าน​เจิม​จาก​พระองค์​แล้ว พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ก็​อยู่​กับ​ต้าน​ตังหลาย จึง​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​มี​ใผ​มา​สอน​ต้าน​ตังหลาย​แหม ย้อน​ว่า​พระวิญญาณ​นั้น​ได้​สอน​ต้าน​หื้อ​ฮู้​หมด​แล้ว กับ​สิ่ง​ตี้​พระองค์​สอน​ก็​เป๋น​ความ​จริง​บ่ใจ้​จุ ก็​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​กำ​สั่ง​สอน​ของ​พระองค์ แล้ว​จีวิต​ของ​ต้าน​จะ​ติดสนิท​กับ​พระองค์

28บ่าเดี่ยว​นี้​ลูกๆ เหย จง​ติดสนิท​กับ​พระคริสต์ เปื้อ​ว่า​เมื่อ​พระองค์​มา​ป๋ากฏ เฮา​ตังหลาย​จะ​มี​ความ​มั่นใจ๋ จะ​บ่อาย​ต่อหน้า​พระองค์​เมื่อ​พระองค์​มา 29ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​แล้ว​ว่า​พระคริสต์​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ตลอด จาอั้น ต้าน​ก็​ต้อง​ฮู้​ว่า​คน​ตี้​เยียะ​ใน​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ก็​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า