Search form

1 ยอห์น 2:24

24ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เก็บ​ฮักษา​กำ​สั่ง​สอน​ตี้​ต้าน​ได้ยิน​มา​ตั้งแต่​เก๊า ย้อน​ว่า​ถ้า​ต้าน​ฮักษา​กำ​สั่ง​สอน​นี้​ไว้ ต้าน​ก็​จะ​ติดสนิท​กับ​พระบุตร​ตึง​พระบิดา​ตลอด​ไป