Search form

1 ยอห์น 2:5

5แต่​คน​ตี้​เยียะ​ต๋าม​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​นั้น ความ​ฮัก​ของ​พระองค์​ก็​สมบูรณ์​ใน​คน​นั้น​อย่าง​แต๊​จริง สิ่ง​นี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​แน่ใจ๋​ว่า​เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์