Search form

1 ยอห์น 2:7

กำสั่ง​หื้อ​เฮา​ฮัก​คน​อื่น

7ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ข้าพเจ้า​ฮัก​เหย ข้าพเจ้า​บ่ได้​เขียน​กำ​สั่ง​ใหม่​ขึ้น​เน่อ แต่​เขียน​กำ​สั่ง​เก่า​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​มี​อยู่​แล้ว​ตั้งแต่​เก๊า​เหง้า กำ​สั่ง​เก่า​อัน​นั้น​ต้าน​ตังหลาย​เกย​ได้ยิน​มา​แล้ว