Search form

1 ยอห์น 2:8

8กำ​สั่ง​ตี้​ข้าพเจ้า​เขียน​หื้อ​ต้าน​นั้น ก็​ยัง​นับ​ว่า​ใหม่​อยู่ ต้าน​จะ​หัน​ความ​จริง​ของ​กำสั่ง​ใหม่​นี้​ได้​ใน​พระคริสต์ กับ​ใน​ตั๋ว​หมู่​ต้าน ย้อน​ว่า​ความ​มืด​ก่ำลัง​ผ่าน​ป๊น​ไป ความ​เป่งแจ้ง​อัน​แต๊​จริง​ก็​ได้​ส่อง​เข้า​มา​แล้ว