Search form

1 ยอห์น 3:10

10จาอั้น​เฮา​จึง​ฮู้​ได้​ว่า​ใผ​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า ใผ​เป๋น​ลูก​ของ​มาร คน​ตี้​บ่เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง กาว่า​บ่ได้​ฮัก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว ก็​บ่ใจ้​ลูก​ของ​พระเจ้า