Search form

1 ยอห์น 3:11

เฮา​ต้อง​ฮัก​เซิ่ง​กั๋น​และ​กั๋น

11หมู่​ต้าน​ได้ยิน​ได้​ฟัง​กำสอน​นี้​มา​ตั้งแต่​เก๊า​แต่​เหง้า​แล้ว​ว่า หื้อ​เฮา​ฮัก​กั๋น​และ​กั๋น