Search form

1 ยอห์น 3:23

23กำสั่ง​ของ​พระองค์​คือ​หื้อ​เฮา​เจื้อ​วางใจ๋​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์ กับ​หื้อ​เฮา​ฮัก​กั๋น​เหมือน​อย่าง​ตี้​พระองค์​ได้​สั่ง​เฮา​ไว้