Search form

1 ยอห์น 4:12

12บ่มี​ใผ​เกย​หัน​พระเจ้า แต่​ถ้า​เฮา​ฮัก​กั๋น พระเจ้า​ก็​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น​กับ​เฮา ความ​ฮัก​ของ​พระองค์​ก็​สมบูรณ์​ใน​จีวิต​ของ​เฮา