Search form

1 ยอห์น 5

ลูก​ของ​พระเจ้า​มี​ชัย​เหนือ​โลก​นี้​แล้ว

1คน​ตี้​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ ก็​ได้​จื้อ​ว่า​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า กับ​คน​ตี้​ฮัก​ป้อ​ก็​จะ​ฮัก​ลูกๆ ของ​เขา​ตวย 2เฮา​จะ​ฮู้​ได้​ว่า​เฮา​ตังหลาย​ฮัก​ลูก​ของ​พระเจ้า​แต๊ ก็​ต่อ​เมื่อ​เฮา​ฮัก​พระเจ้า​กับ​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระองค์ 3ความหมาย​ของ​ก๋าน​ฮัก​พระเจ้า คือ​เฮา​จะ​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระองค์ กับ​กำสั่ง​ของ​พระองค์​ก็​บ่ยาก 4ย้อน​คน​ตี้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​ก็​มี​ชัย​เหนือ​โลก ความ​เจื้อ​ของ​เฮา​เอง​คือ​ตาง​ตี้​จะ​มี​ชัย​เหนือ​โลก​ได้ 5ใผ​ตี้​มี​ชัย​เหนือ​โลก​นี้​ได้ ก็​คือ​คน​ตี้​เจื้อ​ว่า​พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า

พระเจ้า​อู้​กับ​เฮา​เรื่อง​ของ​พระบุตร

6พระเยซู​คริสต์​เป๋น​ผู้​ตี้​มา​โดย​น้ำ​กับ​เลือด พระองค์​บ่ได้​มา​โดย​น้ำ​เต้า​อั้น แต่​มา​โดย​น้ำ​กับ​เลือด พระวิญญาณ​ก็​ยืนยัน​ว่า​เรื่อง​นี้​เป๋น​ความ​จริง ย้อน​พระวิญญาณ​เป๋น​ความ​จริง 7มี​อยู่​สาม​อย่าง​ตี้​ยืนยัน​ว่า​เรื่อง​นี้​เป๋น​ความ​จริง​คือ 8พระวิญญาณ น้ำ กับ​เลือด ตึง​สาม​อย่าง​นี้​ยืนยัน​เหมือน​กั๋น​หมด 9ถ้า​เฮา​เจื้อถือ​พยาน​ตี้​เป๋น​มนุษย์​ได้ กำพยาน​ของ​พระเจ้า​ก็​น่า​เจื้อถือ​นัก​เหลือ​นั้น​แหม ย้อน​ว่า​พระเจ้า​เอง​เป๋น​พยาน​หื้อ​กับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ 10คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ก็​มี​กำพยาน​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เขา​แล้ว คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเจ้า​ก็​หา​ว่า​พระเจ้า​ขี้​จุ ย้อน​ว่า​เขา​บ่เจื้อ​ใน​กำ​ยืนยัน​ของ​พระเจ้า​ตี้​เกี่ยวกับ​พระบุตร​ของ​พระองค์ 11สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ยืนยัน​กับ​เฮา​คือ พระองค์​ได้​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์​กับ​เฮา​แล้ว กับ​เฮา​ได้​จีวิต​นั้น​ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ของ​พระองค์ 12คน​ตี้​ติดสนิท​กับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ก็​มี​จีวิต​นั้น แต่​คน​ตี้​บ่ติดสนิท​กับ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ก็​บ่มี​จีวิต​นั้น

จีวิต​นิรันดร์

13ข้าพเจ้า​เขียน​เรื่อง​นี้​เถิง​หมู่​ต้าน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​ฮู้​ว่า​ต้าน​มี​จีวิต​นิรันดร์ 14นี้​เป๋น​ความ​มั่นใจ๋​ตี้​หมู่​เฮา​มี​อยู่​ใน​ก๋าน​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า คือ​ว่า​ถ้า​เฮา​จะ​ขอ​สิ่ง​ใด​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ปอใจ๋ พระองค์​ก็​จะ​โผด​ฟัง​เฮา 15ถ้า​เฮา​ฮู้​ว่า​พระองค์​ฟัง​เฮา​บ่ว่า​เฮา​จะ​ขอ​อะหยัง​ก็​ต๋าม เฮา​ก็​ฮู้​ว่า​พระเจ้า​จะ​หื้อ​ต๋าม​ตี้​เฮา​ขอ​นั้น

16คน​ตี้​หัน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​เก่า​เยียะ​บาป แต่​เป๋น​บาป​ตี้​บ่นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย เขา​ควร​จะ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​หื้อ​นำ​ปี้น้อง​คน​นั้น​กลับใจ๋​จาก​บาป แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ​จีวิต​กับ​ปี้น้อง​คน​นั้น ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​อู้​เถิง​คน​ตี้​เยียะ​บาป​ตี้​บ่นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย แต่​บาป​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ก็​มี​เหมือน​กั๋น ข้าพเจ้า​บ่ได้​อู้​หื้อ​ต้าน​อธิษฐาน​สำหรับ​คน​ตี้​เยียะ​บาป​จาอั้น​เน่อ 17ก๋าน​เยียะ​ผิด​กู้​อย่าง​เป๋น​ความ​บาป แต่​บาป​บาง​อย่าง​ตี้​บ่นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ก็​มี

18เฮา​ฮู้​ว่า​คน​ตี้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​จะ​บ่เยียะ​บาป​แหม​ต่อไป พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ก็​ผ่อกอย​หื้อ​เขา​ปลอดภัย มาร​ฮ้าย​จะ​บ่สามารถ​เยียะ​อะหยัง​เขา​ได้ 19เฮา​ฮู้​ว่า​เฮา​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า เถิงแม้​ว่า​มาร​ก่ำลัง​ครอบครอง​โลก​นี้​อยู่​ก็​ต๋าม 20แต่​เฮา​ก็​ฮู้​ว่า​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​มา​แล้ว กับ​หื้อ​ความ​เข้าใจ๋​กับ​เฮา เปื้อ​เฮา​จะ​ฮู้จัก​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​ความ​จริง เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์​ผู้​เป๋น​ความ​จริง​นั้น โดย​ความ​สัมพันธ์​ตี้​เฮา​มี​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์ พระองค์​ผู้​นี้​เป๋น​พระเจ้า​เตี้ยง​แต๊​กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​จีวิต​นิรันดร์ 21ลูกๆ เหย จง​หละวัง​ตั๋ว ห้าม​ไป​เกี่ยวข้อง​กับ​ฮูป​เคารพ​เน่อ