Search form

1 ยอห์น 5:10

10คน​ตี้​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระบุตร​ของ​พระเจ้า ก็​มี​กำพยาน​ของ​พระเจ้า​อยู่​ใน​ใจ๋​ของ​เขา​แล้ว คน​ตี้​บ่เจื้อ​พระเจ้า​ก็​หา​ว่า​พระเจ้า​ขี้​จุ ย้อน​ว่า​เขา​บ่เจื้อ​ใน​กำ​ยืนยัน​ของ​พระเจ้า​ตี้​เกี่ยวกับ​พระบุตร​ของ​พระองค์