Search form

1 ยอห์น 5:11

11สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​ยืนยัน​กับ​เฮา​คือ พระองค์​ได้​หื้อ​จีวิต​นิรันดร์​กับ​เฮา​แล้ว กับ​เฮา​ได้​จีวิต​นั้น​ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ของ​พระองค์