Search form

1 ยอห์น 5:16

16คน​ตี้​หัน​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ของ​ตั๋ว​เก่า​เยียะ​บาป แต่​เป๋น​บาป​ตี้​บ่นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย เขา​ควร​จะ​อธิษฐาน​ต่อ​พระเจ้า​หื้อ​นำ​ปี้น้อง​คน​นั้น​กลับใจ๋​จาก​บาป แล้ว​พระเจ้า​จะ​หื้อ​จีวิต​กับ​ปี้น้อง​คน​นั้น ข้าพเจ้า​ก่ำลัง​อู้​เถิง​คน​ตี้​เยียะ​บาป​ตี้​บ่นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย แต่​บาป​ตี้​นำ​ไป​เถิง​ความ​ต๋าย​ก็​มี​เหมือน​กั๋น ข้าพเจ้า​บ่ได้​อู้​หื้อ​ต้าน​อธิษฐาน​สำหรับ​คน​ตี้​เยียะ​บาป​จาอั้น​เน่อ