Search form

1 ยอห์น 5:18

18เฮา​ฮู้​ว่า​คน​ตี้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​จะ​บ่เยียะ​บาป​แหม​ต่อไป พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ก็​ผ่อกอย​หื้อ​เขา​ปลอดภัย มาร​ฮ้าย​จะ​บ่สามารถ​เยียะ​อะหยัง​เขา​ได้