Search form

1 ยอห์น 5:20

20แต่​เฮา​ก็​ฮู้​ว่า​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​มา​แล้ว กับ​หื้อ​ความ​เข้าใจ๋​กับ​เฮา เปื้อ​เฮา​จะ​ฮู้จัก​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​ความ​จริง เฮา​มี​ความ​สัมพันธ์​กับ​พระองค์​ผู้​เป๋น​ความ​จริง​นั้น โดย​ความ​สัมพันธ์​ตี้​เฮา​มี​กับ​พระเยซู​คริสต์​พระบุตร​ของ​พระองค์ พระองค์​ผู้​นี้​เป๋น​พระเจ้า​เตี้ยง​แต๊​กับ​เป๋น​ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​มี​จีวิต​นิรันดร์