Search form

1 เปโตร 1:11

11พระวิญญาณ​ของ​พระคริสต์​ตี้​อยู่​ใน​ตั๋ว​หมู่​เขา​บอก​หมู่​เขา​ไว้​ล่วงหน้า​ว่า พระคริสต์​จะ​มี​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน แล้ว​ปาย​หลัง​พระองค์​จะ​ได้​ฮับ​เกียรติ หมู่​เขา​อยาก​จะ​ฮู้​ว่า​เรื่อง​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​จาใด แล้ว​เวลา​นั้น​จะ​เกิด​ขึ้น​เมื่อ​ใด