Search form

1 เปโตร 1:12

12แต่​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​หื้อ​หมู่​เขา​ฮู้​ว่า สิ่ง​ตี้​หมู่​เขา​อู้​เถิง​ตึงหมด​นั้น​ก็​บ่ใจ้​เปื้อ​หมู่​เขา แต่​เปื้อ​หมู่​ต้าน แล้ว​บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​มี​คน​บอก​ข่าวดี​นี้​กับ​หมู่​ต้าน​โดย​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ตี้​พระเจ้า​หื้อ​จาก​สวรรค์ ขนาด​ทูตสวรรค์​ยัง​ใค่อยาก​จะ​ฮู้​เรื่อง​นี้​เลย