Search form

1 เปโตร 1:13

หื้อ​มี​จีวิต​ตี้​บริสุทธิ์​เหมือน​พระเจ้า

13ย้อน​จาอั้น​หมู่​ต้าน​ต้อง​เกียม​ตั๋ว​เกียม​ใจ๋​หื้อ​ดี หื้อ​ควบคุม​ตั๋ว​เก่า​ไว้ กับ​หื้อ​ตั้ง​ความ​หวัง​ตึงหมด​ไป​ตี้​พระคุณ​ของ​พระเจ้า​ตี้​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ปิ๊ก​มา​สำแดง​ตั๋ว​หื้อ​กู้​คน​หัน