Search form

1 เปโตร 1:20

20พระเจ้า​ได้​เลือก​พระองค์​ไว้​ก่อน​สร้าง​โลก​นี้​แล้ว แต่​ตี้​ก้าหา​หื้อ​พระองค์​มา​แสดง​ตั๋ว​ใน​ยุค​สุดต๊าย​นี้ ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน