Search form

1 เปโตร 1:21

21โดย​ตาง​พระคริสต์​นี้​ละ หมู่​ต้าน​จึง​มา​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า ผู้​ตี้​เยียะ​หื้อ​พระคริสต์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​กับ​หื้อ​เกียรติ​พระองค์​ตวย จาอั้น​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​หวัง​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​เลย​อยู่​ใน​พระเจ้า