Search form

1 เปโตร 1:24

24เหมือน​กับ​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“​คน​กู้​คน​ก็​เป๋น​เหมือน​หญ้า

เกียรติ​ของ​หมู่​เขา​ก็​เป๋น​เหมือน​ดอก​หญ้า

หญ้า​ต๋าย ดอก​มัน​ก็​หลุด​หลวะ​ไป