Search form

1 เปโตร 1:4

4กับ​พระเจ้า​ได้​เก็บ​มรดก​ไว้​หื้อ​กับ​หมู่​ต้าน​แล้ว​ใน​สวรรค์ เป๋น​มรดก​ตี้​บ่มี​วัน​เสียหาย เน่า​เปื่อย กาว่า​จ๋าง​หาย​ไป