Search form

1 เปโตร 1:5

5ย้อน​หมู่​ต้าน​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า พระองค์​จึง​ปกป้อง​หมู่​ต้าน​โดย​ฤทธิ์​เดช​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์ จ๋น​กว่า​หมู่​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ตี้​จะ​เปิดเผย​ใน​วัน​สุดต๊าย​นั้น