Search form

1 เปโตร 1:6

6เรื่อง​นี้​เยียะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​ความ​จื้นจมยินดี​นัก​ขนาด เถิงแม้​ว่า​บ่าเดี่ยว​นี้​จ๋ำเป๋น​จะ​ต้อง​ปะ​กับ​ความ​ตุ๊กยาก​ใน​ก๋าน​ทดลอง​ต่างๆ สัก​หว่าง​นึ่ง