Search form

1 เปโตร 1:7

7เปื้อ​ทดสอบ​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ความ​เจื้อ​แต๊ๆ เซิ่ง​ความ​เจื้อ​ตี้​แต๊​จริง​ก็​มี​ก้า​นัก​เหลือ​คำ ขนาด​คำ​ตี้​เสื่อม​สลาย​ได้ ยัง​ต้อง​ถูก​เผา​ไฟ​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​คำ​ตี้​บริสุทธิ์ ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​ต้าน​ก็​ต้อง​ถูก​ทดสอบ​เหมือน​กั๋น เมื่อ​ผ่าน​ก๋าน​ทดสอบ​ได้​แล้ว หมู่​ต้าน​ก็​จะ​ได้​ฮับ​ก๋าน​ยกย่อง ความ​ยิ่งใหญ่ กับ​เกียรติ​ใน​วัน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ปิ๊ก​มา​สำแดง​ตั๋ว​หื้อ​กู้​คน​หัน