Search form

1 เปโตร 1:8

8เถิงแม้​ว่า​หมู่​ต้าน​บ่เกย​หัน​พระเจ้า แต่​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​ฮัก​พระองค์ ต๋อน​นี้​หมู่​ต้าน​ก็​ยัง​บ่หัน​พระองค์ แต่​หมู่​ต้าน​ก็​เจื้อ​วางใจ๋​พระองค์​กับ​มี​ความ​สุข ตึง​ความ​จื้นจมยินดี​จ๋น​เสี้ยง​สุด​กำ​อู้​ใด​จะ​มา​เผียบ