Search form

1 เปโตร 2:1

1ย้อน​จาอั้น หื้อ​หมู่​ต้าน​เอา​สิ่ง​ตี้​บ่ดี​กู้​อย่าง​ขว้าง​เหีย ตึง​ก๋าน​จุล่าย​กู้​แบบ ความ​หน้า​ซื่อ​ใจ๋​ก๊ด ก๋าน​ข๋อย​กั๋น กับ​ใส่ฮ้าย​ป้าย​สี​กั๋น