Search form

1 เปโตร 2:12

12ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​แต่​ความ​ดี​ต้ามก๋าง​หมู่​คน​ตี้​บ่ฮู้จัก​พระเจ้า เปื้อ​ว่า​เมื่อ​หมู่​เขา​ใส่​ฮ้าย​ว่า​หมู่​ต้าน​เยียะ​บ่ดี หมู่​เขา​ก็​จะ​หัน​เถิง​ความ​ดี​ของ​หมู่​ต้าน แล้ว​ก็​จะ​ได้​สรรเสริญ​พระเจ้า​ใน​วัน​ตี้​พระองค์​มา