Search form

1 เปโตร 2:17

17ต้อง​หื้อ​เกียรติ​กู้​คน ต้อง​ฮัก​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​ตวย​กั๋น ต้อง​เก๋งกั๋ว​พระเจ้า กับ​ต้อง​หื้อ​เกียรติ​กษัตริย์​ของ​ตั๋ว​ตวย