Search form

1 เปโตร 2:21

21พระเจ้า​ฮ้อง​หมู่​ต้าน​มา​ก็​เปื้อ​หื้อ​อดทน​ต่อ​ความ​ตุ๊กยาก​เหมือน​กับ​ตี้​พระคริสต์​ยอม​อดทน​เปื้อ​หมู่​ต้าน พระองค์​ก็​ได้​เป๋น​ตั๋วอย่าง​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​ต๋าม​แล้ว