Search form

1 เปโตร 2:7

7ย้อน​จาอั้น พระองค์​ก็​มี​ก้า​นัก​ขนาด​สำหรับ​หมู่​ต้าน​ตี้​เจื้อ แต่​สำหรับ​คน​ตี้​บ่เจื้อ​นั้น ก็​เป๋น​อย่าง​ตี้​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ว่า

“ศิลา​ตี้​สล่า​แป๋ง​เฮือน​เอา​ขว้าง​ไป​แล้ว​นั้น

ป๋ากฏ​ว่า​เป๋น​ศิลามุมเอก”