Search form

1 เปโตร 2:8

8กับ​มี​เขียน​ตวย​ว่า

“เป๋น​ศิลา​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ตังหลาย​ข้อง​สะดุด

กับ​เป๋น​ศิลา​ตี้​เยียะ​หื้อ​คน​ต้าว”

ตี้​หมู่​เขา​ข้อง​สะดุด​นั้น ย้อน​หมู่​เขา​บ่เจื้อ​ฟัง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า ก็​เป๋น​ไป​ต๋าม​ตี้​พระเจ้า​ได้​ก๋ำหนด​ไว้​แล้ว