Search form

1 เปโตร 3

หน้าตี้​ของ​ผัว​กับ​เมีย

1ส่วน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เมีย​ก็​เหมือน​กั๋น หื้อ​ยอม​เจื้อฟัง​ผัว​ของ​ตั๋ว เปื้อ​ว่า​ถ้า​มี​ผัว​ของ​บาง​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ฟัง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า เมื่อ​หมู่​เขา​หัน​จีวิต​ตี้​ดี​งาม​ของ​หมู่​ต้าน ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​มา​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​ได้ โดย​ตี้​หมู่​ต้าน​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​อู้​อะหยัง​เลย 2ย้อน​หมู่​เขา​ได้​หัน​ว่า​จีวิต​ของ​หมู่​ต้าน​บริสุทธิ์​กับ​มี​ใจ๋​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า 3ความ​งาม​ของ​หมู่​ต้าน​บ่ควร​มา​จาก​ภาย​นอก อย่าง​แป๋ง​ผม​งามๆ ใส่​แก้ว​แหวน​เงิน​คำ กาว่า​ใส่​เสื้อผ้า​รากา​แปงๆ 4แต่​หื้อ​งาม​มา​จาก​จิตใจ๋ เป๋น​สิ่ง​ตี้​บ่มี​วัน​หาย​ไป คือ​มี​ใจ๋​สุภาพ​อ่อนน้อม สงบ​เสงี่ยม เซิ่ง​เป๋น​สิ่ง​ตี้​มี​ก้า​นัก​ใน​สายต๋า​ของ​พระเจ้า 5หมู่​แม่ญิง​สมัย​ตะก่อน​ตี้​เจื้อ​พระเจ้า​กับ​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ใน​สายต๋า​พระองค์ ก็​มี​ใจ๋​งาม​จาอี้​เหมือน​กั๋น คือ​ยอม​เจื้อฟัง​ผัว 6เหมือน​กับ​นาง​ซาราห์​เจื้อฟัง​อับราฮัม​กับ​ฮ้อง​เขา​ว่า “นาย​ของ​ข้าเจ้า” ถ้า​ต้าน​ตังหลาย​เยียะ​ดี​กับ​บ่กั๋ว​อะหยัง หมู่​ต้าน​ก็​จะ​เป๋น​เหมือน​นาง

7ส่วน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​ผัว​ก็​เหมือน​กั๋น หื้อ​อยู่​กิ๋น​กับ​เมีย​อย่าง​หันอกหันใจ๋​กั๋น ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​มี​ก๋ำลัง​นัก​เหลือ​หมู่​นาง หมู่​ต้าน​ต้อง​ยกย่อง​หมู่​นาง​ย้อน​ว่า​พระเจ้า​โผด​เมตต๋า​ยก​จีวิต​ของ​หมู่​นาง​หื้อ​ได้ฮับ​จีวิต​นิรันดร์​ฮ่วม​กับ​หมู่​ต้าน หื้อ​เยียะ​จาอี้​เน่อ เปื้อ​บ่หื้อ​มี​อะหยัง​มา​เยียะ​หื้อ​กำ​อธิษฐาน​ของ​หมู่​ต้าน​บ่เป๋น​ผล

ยอม​ทน​ตุ๊ก​ย้อน​เยียะ​ดี

8สุดต๊าย​นี้ ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​น้ำ​นึ่ง​ใจ๋​เดียว​กั๋น หันอกหันใจ๋​กั๋น ฮัก​กั๋น​เหมือน​ปี้น้อง มี​ใจ๋​เมตต๋า​กับ​ฮู้จัก​ถ่อมใจ๋ 9ถ้า​ใผ​เยียะ​บ่ดี​ต่อ​ต้าน​ก็​ห้าม​เยียะ​บ่ดี​ตอบ​เขา กาว่า​ด่า​คน​ตี้​ด่า​ต้าน แต่​หื้อ​ปั๋น​ปอน​หมู่​เขา​แตน ย้อน​ว่า​พระเจ้า​ต้องก๋าน​หื้อ​หมู่​ต้าน​เยียะ​จาอี้ แล้ว​พระองค์​จะ​ได้​ปั๋น​ปอน​หื้อ​หมู่​ต้าน 10ย้อน​ใน​พระคัมภีร์​มี​เขียน​ไว้​ว่า

“ใผ​ใค่​อยาก​มี​ความ​สุข กับ​ได้​ปะ​วัน​ตี้​ดีๆ

ก็​ห้าม​ใจ๊​ลิ้น​อู้​บ่ดี กับ​ห้าม​ใจ๊​ปาก​อู้​กำ​จุ

11หื้อ​เลิก​เยียะ​บาป แล้ว​หัน​มา​เยียะ​ดี

หื้อ​เซาะ​หา​สันติสุข​แล้ว​ติดต๋าม​สันติสุข​นั้น​ไป

12ย้อน​ต๋า​ของ​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ผ่อกอย​กู้​คน​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม

กับ​หู​ของ​พระองค์​ก็​ฟัง​กำ​อธิษฐาน​ของ​เขา

แต่​หน้า​ของ​พระองค์​จะ​หัน​มา​ต่อสู้​กับ​หมู่​ตี้​เยียะ​บ่ดี​นั้น”

13ถ้า​หมู่​ต้าน​ตั้งใจ๋​แต๊ๆ ตี้​จะ​เยียะ​ดี ใผ​จะ​เยียะ​ฮ้าย​ต้าน​ได้ 14แต่​ถ้า​หมู่​ต้าน​จะ​ต้อง​โดน​ค่ำ ย้อน​เยียะ​ต๋าม​ใจ๋​พระเจ้า ต้าน​ก็​เป๋น​สุข​แต๊ๆ บ่ต้อง​กั๋ว​หมู่​เขา​กับ​บ่ต้อง​กึ๊ด​นัก​เน่อ 15แต่​หื้อ​ใจ๋​ของ​ต้าน​เคารพ​นับถือ​พระคริสต์​เป๋น​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า กับ​เกียม​ตั๋ว​ตลอด​เวลา​ตี้​จะ​ตอบ​กำถาม​ของ​กู้​คน​ตี้​มา​ขอ​หื้อ​ต้าน​อธิบาย​เถิง​ความ​หวัง​ตี้​หมู่​ต้าน​มี 16หื้อ​ตอบ​หมู่​เขา​อย่าง​สุภาพ​กับ​เคารพ​อ่อนน้อม หื้อ​จิต​สำนึก​ใน​ใจ๋​ของ​หมู่​ต้าน​บริสุทธิ์ เปื้อ​ว่า​เมื่อ​มี​คน​มา​อู้​ใส่​ฮ้าย​ป้าย​สี​หมู่​ต้าน ทั้งๆ ตี้​หมู่​ต้าน​เยียะ​ดี​ใน​ตาง​ของ​พระคริสต์ หมู่​เขา​ก็​จะ​ได้​ละอายใจ๋​ตั๋วเก่า 17ย้อน​ว่า ถ้า​เป๋น​ตี้​เปิงใจ๋​ของ​พระเจ้า​ตี้​จะ​หื้อ​หมู่​ต้าน​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​ดี ก็​ยัง​ดี​เหลือ​ได้ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​บ่ดี 18พระคริสต์​ตุ๊ก​ทรมาน​เปื้อ​ฮับ​โต้ษ​บาป​ของ​หมู่​เฮา​เตื้อ​เดียว​ก็​ปอ​ละ คือ​พระองค์​ผู้​ตี้​บ่มี​บาป​ต๋าย​แตน​หมู่​คน​บาป เปื้อ​จะ​ปา​หมู่​เขา​ไป​หา​พระเจ้า ตั๋ว​ของ​พระองค์​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​พระเจ้า​โผด​หื้อ​จิตวิญญาณ​ของ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​มา​มี​จีวิต​ใหม่ 19กับ​วิญญาณ​ของ​พระองค์​ก็​ได้​ไป​เตสนา​หื้อ​กับ​หมู่​วิญญาณ​ตังหลาย​ตี้​ถูก​ขัง​อยู่ 20ตี้​สมัย​ตะก่อน​เมิน​มา​แล้ว วิญญาณ​หมู่​นี้​บ่เจื้อฟัง​พระเจ้า ต๋อน​ตี้​โนอาห์​ต่อ​เฮือ​นั้น พระเจ้า​ก็​อดทน​ถ้า​หื้อ​หมู่​เขา​กลับใจ๋​จาก​บาป แต่​ก็​มี​ก้า​แปด​คน​เต้าอั้น​ตี้​อยู่​ใน​เฮือ​แล้ว​รอด​จาก​น้ำท่วม 21น้ำ​นี้​ละ ตี้​ก๋าย​เป๋น​สัญลักษณ์​ของ​พิธี​บัพติศมา เซิ่ง​โดย​พิธี​นี้​ต้าน​ได้​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​แล้ว พิธี​นี้​บ่ใจ้​เป๋น​ก๋าน​ล้าง​ขี้เปอะ​ออก​จาก​ตั๋ว แต่​เป๋น​ก๋าน​หื้อ​สัญญา​กับ​พระเจ้า​จาก​จิต​สำนึก​ตี้​ดี ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​จาอี้​เกิด​ขึ้น​ได้​โดย​ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​ของ​พระเยซู​คริสต์ 22พระองค์​ได้​ขึ้น​ไป​บน​สวรรค์​แล้ว​อยู่​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า พระองค์​ปกครอง​หมู่​ทูตสวรรค์​ตึงหมด หมู่​วิญญาณ​ตี้​มี​อำนาจ กับ​หมู่​ตี้​มี​ฤทธิ์​เดช​ตังหลาย