Search form

1 เปโตร 3:1

หน้าตี้​ของ​ผัว​กับ​เมีย

1ส่วน​หมู่​ต้าน​ตี้​เป๋น​เมีย​ก็​เหมือน​กั๋น หื้อ​ยอม​เจื้อฟัง​ผัว​ของ​ตั๋ว เปื้อ​ว่า​ถ้า​มี​ผัว​ของ​บาง​คน​ตี้​บ่เจื้อ​ฟัง​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า เมื่อ​หมู่​เขา​หัน​จีวิต​ตี้​ดี​งาม​ของ​หมู่​ต้าน ก็​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​มา​เจื้อ​วางใจ๋​พระเจ้า​ได้ โดย​ตี้​หมู่​ต้าน​บ่จ๋ำเป๋น​ต้อง​อู้​อะหยัง​เลย